Vrienden Nationaal Orgelmuseum Elburg main menu

Home About Service Vriend worden

SVNOME            SVNOME

Welkom bij Stichting Vrienden van het Nationaal Orgelmuseum Elburg

Over Ons

Bestuur:
Maarten Seijbel, voorzitter
Peter Vermeulen, secretaris
Sjaak van Leeuwen, penningmeester
Eelco Elzenga, Vice-voorzitter

Inschrijving KvK: 69117136

RSIN / Fiscaal nummer: 857743065

Culturele ANBI:m.i.v. 19 april 2017

Bankrekening: NL47 RABO 0323 1812 87

Adres: Van Kinsbergenstraat 5, 8081 LC Elburg, Tel 0525-684220

E-mail: info@nationaalorgelmuseum.nl

Beloningsbeleid: De bestuurders ontvangen geen financiële vergoeding.

Doelstelling

Doel:
het verlenen van steun in de meest ruime zin van het woord aan de Stichting Nationaal Orgelmusuem te Elburg en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Beleid: Beleidsplan 2020-2022

Finacieel verslag:Finacieel verslag 2020

De Stichting Vrienden van het Nationaal Orgelmuseum tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
- het verrichten van sponsoractiviteiten;
- het werven van begunstigers;
- het geven van adviezen aan gemelde stichting;
- het bevorderen van vrijwilligerswerk ten behoeve van gemelde stichting;
- alle overige wettige middelen die het bestuur dienstig acht voor het bereiken van de doelstelling of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Zij beoogt niet het behalen van winst.

-->

Vriend worden

Doneren is mogelijk op verschillende manieren:

* Een éénmalige gift.
* Een jaarlijkse donatie van minimaal € 20,--, of lid te worden van de Club van 100.
* Een vaste gift over minimaal 5 jaar, middels een formulier van de Belastingdienst.
* Door nalatenschap middels een legaat. Dit kan via Doe het Zelf Notaris
Mocht u meer hierover willen weten, neem dan contact op met onze penningmeester.

-->